Нови Covid-19 тестове в клинична лаборатория…

Уважаеми пациенти,

От 01.12.2021 г. в клинична лаборатория на МЦ Полимед АД ще се извършват платени тестове за COVID19:

  • Бързи тестове за IgM и IgG антитела,
  • Количествени тестове за IgG антитела /само в делнични дни/.

Резултатите от изследванията ще са готови в същия ден и ще са достъпни на сайта на МЦ Полимед АД след 15:00 ч.

Пациентите могат да получат зелен сертификат от сайта www.his.bg на следващия пробовземането ден само когато резултатът за IgG антитела  е над 150 BAU/ml и при регистрирането са посочени всички задължително изискуеми данни – ЕГН и GSM номер!!!

От ръководството на

МЦ Полимед АД