Нови специалисти в МЦ Полимед

Имаме удоволствието да ви информираме, че от м. октомври 2023 г. при нас започват работа следните специалисти:

  1. д-р Мария Йочева – детски ендокринолог

За повече информация моля, обадете се на регистратура