Начало » Новини » Министерството на здравеопазването прие национална програма за контрола на вътреболничните инфекции

Министерството на здравеопазването прие национална програма за контрола на вътреболничните инфекции

Източник: МЗ
http://www.mh.government.bg

На заседание на Ръководството на Министерството на здравеопазването беше приет Проект на Национална програма за контрол на вътреболнични инфекции (ВБИ) и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност в лечебните заведения (2009-2011 г.).
Програмата има за цел да организира и утвърждава националната политика за профилактика и контрол в тази област в лечебните заведения в страната, както и да усъвършенства националната система за надзор на инфекциите. Сред приоритетите са уеднаквяване на стандартите за профилактика и контрол на ВБИ с европейските и международните стандарти и с препоръките на водещите институции в тази област.

Вътреболничните инфекции са свързани с диагностично-лечебните процедури и болничната среда и тяхното овладяване е от изключителна важност, защото те причиняват значителна заболеваемост и смъртност, засягайки средно 8,7% от всички хоспитализирани пациенти в световен мащаб. В страните от Европейския съюз годишно се наблюдават около 3 милиона ВБИ, с които са свързани около 50 хиляди смъртни случаи и щети за икономиката, на стойност 6,3 милиарда евро. Изграждането и успешното развитие на система за профилактика и контрол на вътреболнични инфекции представлява важен компонент за подобряване качеството на здравеопазването.
В Националната програма се определят мерките за ограничаването на ВБИ от страна на органите на здравеопазването на национално, регионално и местно ниво и се определят насоките за осъществяване на бързото и точно диагностициране на ВБИ, тяхната ефективна, своевременна и прецизна лабораторна диагностика за назначаване на правилно лечение.
Резултатът от реализирането на настоящата Национална програма следва да е финансово и стуктурно устойчива и ефективна здравна система, осигуряваща качествено и безопасно медицинско обслужване.

назад

logo-mc

Запитване

Лесно ли се свързахте с новата телефонна централа?

Да:
Не:
Не мога да преценя:

Абонамент
Пациентите за нас
  • Декември 19, 2012

    Здравейте! Бих искала да изкажа позитивното си мнение към организацията на работа и специалистите в МЦ Полимед!
    Обръщам особено внимание на качествата на сестрите на регистратурите, които са лицето на центъра. Благодаря им за търпението и бързите реакции, както и за адекватното поведение, дори и към най-капризните и нетактични пациенти.

    Василена Йонева

Партньори

Нашите партньори:

 АСАРЕЛ МЕДЕТ
 ДИТ-М
 Хотел Земята и хората

 Фродексим
 ЕТИС 2007
 Арека
 НЗОК
 ДЗИ
 Булстрад Здраве
 ЗОК България Здраве
 Медико 21
 Здравноосигурителен институт
 ЗК Балканъ
 ОББ Метлайф
 ОЗОФ Доверие
 Uniqa

 НСЧБ
 Дженерали България
 Fi-Health
 Токуда ЗОФ
 МЦ Еуровита
 ЕЗОК
 Студия Трансмедия
 Рейл Карго Лоджистикс България
 ФГВБ

Clicky Web Analytics